Trips

null

DĚČÍN

Okresní město leží na obou březích Labe přímo na rozhraní Děčínské vrchoviny a Českého Středohoří; hradiště Děčanů tu stálo na vysoké skále u soutoku Ploučnice a Labe, aby se r. 1240 rozrostlo na královské město; největší rozmach nastal po r. 1850 rozvojem dopravy a textilního průmyslu; je tu velká železniční stanice a významný lodní přístav a bydlí tu 60 000 obyvatel. Za vidění stojí zámek nad Labem na místě původního Přemyslovského hradu, který byl renesančně přestavěn; vede k němu příjezdová cesta z konce 17. století zvaná dlouhá jízda a k ní přiléhá terasovitá barokní Růžová zahrada se sochami Ignáce Platzera. V městě nutno vidět barokní kostel sv. Kříže stavitele Giusepe Santiniho z r. 1687 pod zámkem další trojlodní goticko barokní chrám sv. Václava. V Podmoklech na druhém břehu Labe je Vlastivědné museum s obrazárnou a stálou výstavou o lodní dopravě, novorománský kostel z r. 1856 a barokní chrám z r. 1730. Rodiče by měli navštívit s dětmi Zoo zahradu na Pastýřské stěně. Při hezkém počasí je možno se vykoupat v novém koupališti u Kauflandu s termální vodou.
null

LABSKÁ STRÁŇ - BELVEDER - ARNOLTICE

Od pensionu U Stehlíků v Růžové se sejde do údolí a odtud po silnici k Děčínu; na mírném stoupání po úbočí vrchu Petřína s Větrným mlýnem stojí napravo pomníček 1. světové války. Po 2 km chůze je zastávka Arnoltice- koupaliště, za níž nutno po 200m odbočit vpravo po modré turistické značce do vsi Arnoltice, kde na návsi je možno podívat se na barokní kostel z r. 1756. Cesta pokračuje dále do údolí potoka suchá Kamenice, kde kdysi stávala hospoda U zlaté rance opředená zkazkami po slavných podloudnících. Po 2 km je odbočka vlevo vzhůru po červené značce do letoviska Labská stráň. Odtud je to jen pouhých 500 m na ve skále vytesanou pěknou vyhlídku Belveder s rozhledem ho hlubokého údolí Labe; za řekou leží malá ves Dolní Žleb s poslední železniční stanicí na území ČR. Cesta je dlouhá 8 km.

 

 

null

TICHÁ SOUTĚSKA - ŘÍČKA KAMENICE

Od pensionu U Stehlíků vyjdeme po žluté značce na Hájenky. Odtud pokračujeme po zelené značce, lesem stále z kopce asi 30 minut k rozcestí mezi soutěskami. Věnovat je nutno krásný pohled říčce Kamenici mezi skalami a odtud jít po jejím proudu cestou vytesanou skalami a mnoha tunýlky, aby se po čtvrt hodině objevilo přístaviště výletních lodiček. Poté následuje cesta lodičkou s vtipným povídáním průvodce. Dále pokračuje cesta podle proudu říčky k restauraci Klepáč ve Hřensku.

null

BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Starobylé město mezi lesnatými vrchy u ústí říčky Bystré do Ploučnice; bylo založeno r. 1166 jako osada řemeslníků i kupců v podhradí a městem se stalo r. 1392;bylo obléháno husity r.1425 a ve třicetileté válce obsazeno různými vojsky r. 1625 , 1680 a 1775 zde byly poddanské nepokoje a selská povstání; r.1569 založená papírna byla r. 1863 přestavěna na tkalcovnu. Za zhlédnutí stojí Dolní zámek, který vystavěli r. 1544. Je tu vybavení kuchyně z 16. století, ukázky zařízení obytných místností i obrazová galerie, zbrojnice se zbraněmi z třicetileté války a další vzácné předměty. Mimo Dolního zámku stojí za shlédnutí i goticko-renesanční zámek z r. 1522, památkově chráněné domy s křížově klesnutými mazhauzy a renesančními štíty, významný dům Starsehedelů a dům Konojedů, pozdně gotický kostel P. Marie z r. 1557 s vzácnými plastikami i obrazy a další památky. Město má i krásné okolí plné lesů.

null

ČESKÁ KAMENICE

je starobylé město na říčce Kamenici, kde se stýkají hranice Národního parku České Švýcarsko; Labské pískovce, Lužické hory a české středohoří. Bylo založeno r. 1282 u hradu Kamenice, jehož zřícenina stojí na blízkém zámeckém vrchu; po r. 1830 zde vznikly papírny a prádelna vlny. Pamětihodností je v historickém jádru města zděná středověká architektura doplněná převážně barokní dřevěnou zástavbou a pozdějšími kamennými stavbami; k nejstarším patří jižní Zámecká brána; proti renesančně baroknímu zámku z r. 1551 stojí pozdně barokní chrám sv. Jakuba z r 1562 přestavěný r. 1604, v němž hrával na varhany r. 1856 Antonín Dvořák; poutní barokní kostel z r. 1736.Z čedičového kopce Jehla je pěkný výhled. Při návratu z České Kamenice je příjemné zastavit u rybníka Oleška, kde je krásné koupání s půjčovnou loděk.

null

VYSOKÁ LÍPA- LOUPEŽNICKÝ HRAD- PRAVČICKÁ BRÁNA

Od pensionu U Stehlíků vyjdeme po žluté značce na Hájenky. Odtud pokračujeme po zelené značce, lesem stále z kopce asi 30 minut k rozcestí mezi soutěskami. Poté přejdeme můstek vzhůru do stráně, ostré stoupání 500 m stále po zelené značce, když 200 m pod vrcholem skýtá občerstvení výborná voda v studánce. Po výstupu se dostaneme do letoviska Vysoká Lípa, kde nad středem vsi se zvedá skalní výšina zámeček 387 m. Z rozcestí u restaurace Pod Loupežákem nutno jíti asi kilometr vlevo po červené značce k Loupežnickému hradu, vytesanému ve skále v r. 1383, který tu chráníval Českou cestu; výstup místy po velmi strmých schůdcích ve skalních rozsedlinách ke skalnímu ostrohu ve výši 301 m je náročný, ale rozhled stojí za námahu; další stoupající cestou po červené značce se přijde k malé Pravčické bráně 423 m s širokým rozhledem; skalní útvar je podobný známé Pravčické bráně. Odtud na hřebenu celého skalního masivu červená značka vede hezkou mírně klesající cestou po skalních úbočích až na křižovatku turistických cest hluboko v lesích hřenských skal k hotelu Mezní louka. Dále je možno jít po rovině dalších 6 km k Pravčické bráně, největšímu pískovcovému mostu v Evropě o výšce 21 m a rozpětí 30 m. Zde je také ojedinělá skalní restaurace Sokolí hnízdo a nebo zahradní hospoda přímo pod obloukem brány; vstup na ní je zakázán, ale v těsní blízkosti je řada jiných hezkých vyhlídek. U Pravčické brány sejít 2 km z kopce na rozcestí Tři prameny a dále po silnici 1,5 km až před Hřensko k odbočce do soutěsek, kde se opouští červená značka a jde se proti proudu říčky Kamenice půl hodinku k dolnímu přístavišti lodiček; plavba loďkou dá příjemný odpočinek ku zpětnému návratu z rozcestí mezi soutěskami po cestě k pensionu U Stehlíků v Růžové.

null

SRBSKÁ KAMENICE

je obec dlouhá 2. km podle říčky Kamenice mezi Růžovou a Českou Kamenicí; název dokládá původní obsazení území Lužickými Slovany, když vznik obce byl písemně doložen již r. 1352;je tu barokní kostel sv. Václava z r. 1774 a lidové roubené stavby;pracovala tu četná bělidla, pro něž přiváděla vodu z říčky čerpací kola na vodní pohon. Za teplého počasí je vhodné koupání 3 km daleko v Olešském rybníku, nebo procházka blízkou soutěskou, u níž u Poledního kamene jsou pěkné výhledy; a cesta zpět k pensionu U Stehlíků vede přes čedičový vrch 619 m. se sloupcovitými pětibokými hranoly u Ledové studánky; je tu chráněná vzácná teplomilná květena.

null

DO ÚDOLÍ DIVOKÉ SOUTĚSKY

Od pensionu U Stehlíků vyjdeme po žluté značce na Hájenky. Odtud pokračujeme po zelené značce, lesem stále z kopce asi 30 minut k rozcestí mezi soutěskami. Věnovat je nutno krásný pohled říčce Kamenici mezi skalami a odtud jít proti proudu říčky Kamenice až ku dolnímu přístavišti Divoké soutěsky. Před rozcestím mezi soutěskami by se měl každý chvíli zastavit u pramene štěstí a jako “správný turista” vhodit malou minci, která by mu měla přinést štěstí!